В газеті «Урядовий кур’єр» 31 липня опублікований Закон України «Про фахову передвищу освіту», що підписаний президентом України Володимиром Зеленським 6 червня 2019 року за номером 2745-V111.

Закон регулює систему фахової передвищої освіти, управління нею, забезпечення її якості, організаційно-правовий статус закладів фахової передвищої освіти та управління ними, організацію освітнього процесу та його учасників, фінансово-економічні відносини у цій сфері.

У новому законі 72 статті.