Кабінет Міністрів України підтримав ідею створення державних лабораторій, де науковці з різних галузей і закладів об‘єднують фінансові та інтелектуальні ресурси з метою розв’язання нагальних для країни масштабних завдань енергозабезпечення.

Одним із таких є нарощування видобутку власних вуглеводнів.

Президія Національної академії наук України з цією метою доручила Івано-Франківському технічному університетові нафти і газу організувати і вести міждисциплінарний проєкт, завдання якого - надання конкретних рекомендацій виробничникам із ефективного використання покладів вуглеводнів, починаючи від розвідки до розробки і застосування новітнього інструментарію й ефективних методів буріння.

До складу науково-технічного парку при університеті долучилися Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, Інститут геологічних наук та Інститут газу, підприємства групи «Нафтогаз».

На базі Івано-Франківського університету вже діє нафтогазовий освітній кластер як платформа в царині нафтогазової освіти, до якого залучаються інші заклади вищої освіти, створено науково-дослідне конструкторсько-технологічне бюро з проєктування нафтопромислового обладнання, в перспективі – створення державної ключової лабораторії з проблем нафтогазової енергетики ( за матер. ЗМІ, 30.07.2019).