Лекцію на тему «Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації» прочитав у Товаристві «Знання» член-кореспондент НАНУ доктор економічних наук, який спеціалізується на макроекономіці, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки та прогнозування Сергій Олександрович Кораблін.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ"

10 вересня в Товаристві «Знання» України присутні прослухали доповідь доктора економічних наук, професора Бистрякова Ігоря Костянтиновича на тему:

 "Регіональна економічна політика: сучасне системне визначення"

ПРОПОНУЄМО СХЕМУ ДОПОВІДІ (натиснути для завантаження)

Як підвищити інвестиційну привабливість територій, підняти рівень життя мешкан­ців, зробити партнерство міських і сільських громад взаємовигідним? Ці питання стали предметом обговорення на засіданні наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України відділення економіки НАН Ук­раїни, що відбулося в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (Донецьк). На засіданні були присутні не тільки члени ради, а й представники Асоціації шахтарських міст Донбасу, керівники міст області, депутати міської ради.