9 - 0019Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготували:

Ребкало В.А. — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України; Козаков В.М. — кандидат філософських наук, доцент кафедри державного управління та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України.

У даному науково-популярному виданні аналізується вплив євроінтеграції на соціально-економічне та політичне становище України, визначаються переваги та пріоритети співробітництва України з ЄС.

Розрахована на широке коло читачів, які бажають сформувати своє бачення щодо євроінтеграційного курсу України.