8 - 0017Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготували:

Макобрій О.О. — головний консультант Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України; Семіков О.В. — кандидат технічних наук, доцент, заступник керівника апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України; Кондратюк С.В. — кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин.

У даному науково-популярному виданні надано об'єктивну інформацію про співробітництво України з НАТО.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.