10 - 0021Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготували:

Макобрій О.О.Сєміков О.В. — кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М. — кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному науково-популярному виданні надається інформація щодо участі та перспектив участі України в міжнародних організаціях.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо зовнішньополітичного курсу України.