На черговому засіданні президії розглянуто підсумки роботи у другому кварталі 2019 року.

Учасники засідання відзначили, що правління проводило відповідну роботу по виконанню рішень V111 з‘їзду Товариства, рішень президії, проводилися, зокрема, лекційні заходи на актуальні теми з проблем суспільного життя, розвитку науки і культури, розвою культурно-масового просвітництва, запровадження нових форм просвітницької діяльності у політичному, юридичному, історичному, конфесійному, економічному, фінансовому, державотворчому та інших напрямах.

Інформація голови правління В.І. Кушерця з цього питання взята до відома і схвалена.

На засіданні розглянуто питання щодо захисту інтересів Товариства у Черкаській області за інформацією заступника голови правління А.С. Мороза. Ухвалено відповідне рішення, визначено терміни його виконання.

Президія розглянула і затвердила Орієнтовний план головних організаційних, науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів на друге півріччя 2019 року.

Передбачено, зокрема, продовження таких напрямів просвітництва як проблеми безпеки і миру, соціально-економічного, соціально-політичного, юридичного та культурного розвитку України, діяльності лекторіїв «Трибуна вченого», «Трибуна українознавця», «Питання миру і безпеки в Україні», «Євроінтеграція України», «Будьмо здорові!», «Нові професії в Україні», фінансове та побутове забезпечення проведення заходів у Товаристві.

Вів засідання президент Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України академік НАН України, академік НАПН України Василь Кремень.

Прес-служба правління ВГО Товариство «Знання» України (Петро Швець).

2.07.2019 р.