Logo Krug

Кремень Василь Григорович  - президент Товариства "Знання" України, президент АПН України, академік НАН України

Кушерець Василь Іванович - віце-президент Товариства "Знання" України, голова правління Товариства "Знання" України, доктор філософських наук, професор

Губерський Леонід Васильович - віце-президент Товариства "Знання" України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України, доктор філософських наук, професор

Онищенко Олексій Семенович - віце-президент Товариства "Знання" України, директор Національної бібліотеки ім. Вернадського, академік НАН України

Глушко Валентин Андрійович - перший заступник голови правління Товариства "Знання" України

Єсипенко Дмитро Миколайович - заступник голови правління Товариства "Знання" України, заслужений працівник культури України, кандидат філософських наук

Мороз Анатолій Степанович - заступник голови правління Товариства "Знання" України

Василашко Василь Федорович - учений секретар правління Товариства "Знання" України, заслужений журналіст України

Андрущенко Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, академік АПН України, доктор філософських наук, професор

Ведєрніков Юрій Анатолійович - ректор Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, професор

Грищенко Іван Михайлович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України

Забава Ніна Миколаївна - голова правління Запорізької обласної організації Товариства "Знання" України

Курило Віталій Семенович - народний депутат України, голова Ради Луганської обласної організації Товариства, академік АПН України

Курко Ярослав Степанович, голова правління Чернівецької обласної організації Товариства, кандидат історичних наук, доцент

Лебідь Вікторія Іванівна - головний бухгалтер правління Товариства "Знання" України

Мамутов Валентин Карлович - голова ради Донецької обласної організації Товариства, академік НАН України

Міщенко Володимир Іванович - директор Центру наукових досліджень НБУ, доктор економічних наук, професор

Морозов Анатолій Георгійович - голова Ради Черкаської обласної організації Товариства, доктор історичних наук, професор

Пономаренко Анатолій Сергійович - голова правління Миколаївської обласної організації Товариства

Попельнух Таїсія Олексіївна - голова правління Харківської обласної організації Товариства

Теклюк Василь Олексійович - голова ради Вінницької обласної організації Товариства, заслужений працівник культури України

Філіпова Ірина Вікторівна - директор Донецького планетарію

Харлан Анатолій Андронович - директор госпрозрахункового інформаційно-видавничого центру при правлінні Товариства "Знання" України, директор видавництва "Знання України"

 

СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ Товариства "Знання" України

Голова комісії

Сопко Василь Васильович,

доктор економічних наук

Заступники голови

Зосімов Іван Михайлович,

заслужений економіст України

Відповідальний секретар

Коцупатрій Михайло Миколайович,

кандидат економічних наук

Член комісії

Кучменко Наталія Олександрівна,

аудитор