26 квітня 2019 року під керівництвом Президента ВГО Товариство «Знання» України, академіка В. Г Кременя відбулося засідання правління Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України.

За інформацією віце-президента, голови правління, президента Університету сучасних знань В.І. Кушерця розглянуто підсумки роботи правління за перший квартал 2019 року. Відзначено, що проводилася відповідна робота по виконанню рішень VІІІ з їзду Товариства, проходили лекційні заходи на актуальні теми з багатьох проблем суспільного життя, розвитку науки і культури, культурно-масового просвітництва, запроваджувалися нові форми просвітницької діяльності, зокрема політичні, юридичні, історичні, конфесійні, економічні, фінансові, державотворчі та з інших напрямів.

Інформація взята до відома і схвалена.

Обговорено питання про медіастратегію та поліпшення медійних ресурсів за доповіддю заступника голови правління Д.М. Єсипенка, накреслено низку заходів стосовно розширення творчих та фінансових можливостей засобів масової інформації Товариства, наголошувалося, зокрема, на більш ширшому використанні електронних комунікацій.

На засіданні заслухано звіт Кіровоградської обласної організації по виконанню рішень з’їзду Товариства. Доповідав голова ради обласної організації, доктор педагогічних наук, професор І.А Добрянський. Правління схвалило Програму Кіровоградської обласної організації Товариства з національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2021 роки, постановило вжити заходів по зміцненню стосунків обласної організації з науковою і творчою інтелігенцією задля активного використання інтелектуального потенціалу області і обласного центру в просвітницькій роботі.

На засіданні правління ухвалено рішення «Про заснування премії імені першого президента Товариства "Знання" України, академіка В.І. Шинкарука за вагомий внесок у науково-просвітницьку діяльність серед населення», затверджено Положення про цю премію, імені першого президента Товариства «Знання» України, розглянуто фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік, питання поліпшення управління корпоративними правами Товариства за доповідями В.І. Кушерця, головного бухгалтера В.І. Лебідь, заступника голови правління А. С. Мороза.

Розглянуто окремі поточні питання роботи Товариства.

Президент Товариства Василь Кремень вручив Почесну грамоту голові Покровської міської організації Товариства В.М. Алтухову за плідну роботу у просвітницькій галузі.

Прес-служба правління ВГО Товариство «Знання» України (Петро Швець)

26.04.2019 р.