Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження (№526-р. від 10 липня 2019р.) «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року».

Розпорядженням передбачена розробка і подання Міністерством освіти і науки у чотиримісячний строк Кабінетові Міністрів України проєкту плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації схваленої Стратегії. З початку 2022 року мають розроблятися та подаватися на розгляд Кабінету Міністрів України трирічні плани заходів з реалізації Стратегії.

 Метою Стратегії є розвиток промислового комплексу України, експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року, низько вуглецевого видобутку до 2050 року.

Структурними елементами національної екосистеми є наукові працівники і юридичні особи, які працюють у закладах вищої освіти та наукових установах; фізичні та юридичні особи, які створюють нові технологічні рішення, продукти, методи або засоби виробництва, види товарів і послуг; структури управління без проведення наукової (науково-технічної) роботи; фізичні та юридичні особи, які надають різні види послуг під час впровадження новацій, зокрема виконують проектно-конструкторські або технологічні роботи із створення діючих макетів, дизайну, надають маркетингові, навчально-тренінгові, юридичні, патентні послуги; юридичні особи, які займаються впровадженням новацій, що створені самим підприємством або передані іншим суб’єктам господарювання; стартапи, малі, середні та великі компанії як вітчизняні, так і іноземні інвестори; галузеві асоціації; громадські організації; міжнародні організації та установи.

Формування та реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності, транстехнологій здійснює МОН, формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, державно-приватного партнерства, управління у сфері інноваційної діяльності у промисловому секторі економіки – Мінекономрозвиток, органи державної влади, місцевого самоврядування, низка консультативно-дорадчих органів Кабінету Міністрів України.

Повний виклад Розпорядження – в газеті «Урядовий кур’єр», №143 від 10 липня 2019 року та в інших офіційних джерелах інформації.