Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини - у переліку найкращих закладів вищої освіти України, де розвивається інноваційна дослідницька діяльність, наукова та науково-технічна співпраця із закордонними закладами освіти, є базовим закладом вищої освіти в організації студентських наукових заходів загальнодержавного рівня та ін. Наукова діяльність викладачів та студентів університету спрямована на реалізацію державної освітньої політики, інтеграцію української науки і освіти у світове співтовариство, інноваційну діяльність і трансфер технологій.

В університеті виконується 45 комплексних тем, що зареєстровані в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, створено три науково-дослідних центри подвійного підпорядкування (НАПН,НАН, МОН), три міжнародних культурно-освітніх центри, 13 регіональних науково-методичних центрів, 24 науково-дослідні лабораторії, 14 наукових шкіл, дві спеціалізовані вчені ради, рада молодих науковців, студентське наукове товариство. Університет є засновником п’яти фахових наукових видань, серед яких особливо важливими в нинішній час є дослідження в журналі «Економічні горизонти», а також низки періодичних видань.

Про набутий досвід керівники навчального закладу розповідають на міжнародних форумах, беруть участь у національних та міжнародних освітніх виставках.

Університет виборов гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», золоту медаль у номінації «STEM –навчання як освітній ресурс ХХ1 століття» (за матеріал. ЗМІ, 12-18 .05.2019).