інет Міністрів прийняв Постанову «Про Національний фонд досліджень України» (№528 від 4 липня 2018 р.), одним із пунктів якої затверджено Положення про Національний фонд досліджень України.

У Загальній частині Положення зазначається, що фонд є державною бюджетною установою, що утворюється відповідно до Закону України

«Про наукову і науково-технічнук діяльність» є некомерційною організацією. Фонд забезпечує стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досягнень, надає грантову підтримку , забезпечує фінансування згідно з уклпаденими договорами,бере участь у міжнародному наково-технічному співробітництві та ін.

В окремому розділі регламентовано управління фондом, припинення його діяльності тощо.

Постанова і Положення оприлюднені в «Урядовому кур‘єрі» 10 липня 2018 року.