Новицький Віктор (р.н.1884), історик-правник і архівіст, внук Ореста Н., співробітник Київського Центру архіву давніх актів (1920-1932), член Комісії історії західно-руського та українського права ВУАН. Репресований більшовиками 1933року і засланий 1938 року. Подальша доля невідома.

Носів Анатоль (Носов) (1883-1941), антрополог й археолог, учень Ф. Вовка, керівник відділу антропології та передісторії в Музеї (кабінеті) антропології та етнології ім. Ф. Вовка при ВУАН, автор «Матеріалів до антропології України». Після заслання у половині 30-их років працював у Ялті в краєзнавчому музеї, подальша доля невідома.

Онищук Антін (1885-1937), етнограф з Галичини, дослідник Гуцульщини й українського гончарства; до 1914 року співробітник Етнографічної комісії НТШ у Львові, у 1920 –х роках - Кабінету етнології імені Ф. Вовка при ВУАН і Всеукраїнського історичного музею в Києві. Засланий 1934 року.

Пастернак Степан (1880-1937), педагог, бібліограф і бібліотекознавець, керівник Секції історії освіти в Україні при науково-педагогічній комісії ВУАН (автор нарису «З історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 років») і секретар Комісії для складання Енциклопедичного Словника ВУАН у 1921-1932 роках, директор Всенародної бібліотеки України у 1923-1929 роках. Репресований на початку 1930-х років, подальша доля невідома.

Перетц Володимир (1870-1935), філолог, історик української та російської літератури, дійсний член НТШ (з 1908), Петербурзької АН (з 1914), почесний член Російського бібліографічного товариства (з 1915), дійснений член УАН (з 1919). Закінчивши Петербурзький університет, залишився у ньому приват-доцентом (1896-1903), пізніше до 1914 року – професор Київського університету, голова філологічної секції Українського наукового товариства у Києві, редактор його «Записок». Пастернак був пртивником будь-якого втручання партійних та урядових чинників у справи науки. Це, як і обстоювана ним теза про українськість літературних пам’яток і традицій княжого Києва, призвели до репресій щодо нього. Засланий до Саратова, де й помер.