Кабінет Міністрів за Розпорядженням №278-р від 6 квітня 2016 року «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій».

Воно було опубліковане 11 травня 2016 року, присудив 4 премії групам учених різних наукових закладів та установ, наукових центрів за роботи: «Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні»; «Створення та впровадження у виробництво південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах інтенсивного теплового навантаження»; «Створення комплексного тренажера найвищого рівня для літака Ан-148 та його модифікацій (КТЛ-148\158, рівень D) в державному підприємстві «Антонов», який забезпечує підготовку пілотів без польоту на літаку»; «Розроблення та впровадження у виробництво новітніх технологій створення надсучасних детекторних модулів на основі базових високотехнологічних компонентів з алюмінієвою комутацією для систем детектування часток в експериментах фізики високих енергій»; «Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій». 

Розмір Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій встановлено у розмірі 100 тис. гривень кожна («Урядовий кур'єр», 11 травня 2016 р.)