18 - 0037Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготували:

Рехкало В.А. — доктор філософських наук, професор; Шахов В.А. — кандидат історичних наук, доцент.

У даному науково-популярному виданні розглядаються питання щодо визначення стратегії зовнішньої політики України, її геополітичного становища і ролі в міжнародному житті, здобутків і невирішених проблем на шляху досягнення стійкого міжнародного авторитету і зайняття гідного місця у світовому співтоваристві.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.