17 - 0035Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготували:

Семіков О.В. — кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М. — кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному науково-популярному віщанні надається об'єктивна інформація щодо умов вступу України в НАТО, які надають можливість читачу самостійно оцінити спрямованість здійснення реальних кроків з реалізації євроатлантичного курсу України на сучасному етапі розвитку взаємовідносин України з НАТО.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.