15 - 0031Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготував:

Парахонський Б.О. — доктор філософських наук, професор, завідувач відділу Національного інституту проблем міжнародної безпеки.

У даному науково-популярному виданні аналізуються процеси становлення зовнішніх зв'язків між Україною та Російською Федерацією з моменту набуття державами незалежного статусу.

Розрахована на широке коло читачів, які бажають сформувати своє бачення щодо зовнішнього курсу розвитку України.