14 - 0029Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №7 від 9 липня 2008 року)

Матеріали підготували:

Семіков О.В.  кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М. — кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному просвітницькому виданні наводяться тексти звернення вищого керівництва держави до Генерального Секретаря НАТО від 11 січня 2008 року щодо зацікавленості України у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО та безпосередньо Плану дій щодо членства в НАТО (джерела інформації: www.president.gov.ua, http://zakon1.rada.gov.ua та www.nato.int відповідно).

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.