6 - 0013Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготував:

Палій О.В. — кандидат політичних наук, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України.

У даному науково-популярному виданні у популярному вигляді робиться спроба відповіді на питання: "Для чого Україні потрібен вступ до НАТО?".

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.