5 - 0011Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №7 від 9 липня 2008 року)

Матеріали підготували:

Семіков О.В.  кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М.  кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному науково-просвітницькому віщанні наводяться тексти Північноатлантичного договору та Договору про колективну безпеку у таблично-порівняльній формі (джерела інформації: www.nato.int та www.dkb.gov.ru відповідно), а також деякі запитання-коментарі, які зосереджують увагу на визначених моментах.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.