phoca thumb l 3 - 0005Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №7 від 9 липня 2008 року)

Матеріали підготували:

Семіков О.В.  кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М. — кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному науково-просвітницькому виданні наводяться основні пріоритети імплементації у 2008 році Плану дій У краіна-НАТО у вигляді преамбул до розділів та підрозділів Цільового плану Україна-НАТО на 2008 рік (джерело інформації - www.president.gov.ua).

Розрахована на широке коло читачів незалежно від фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.