phoca thumb l 2 - 0003Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №7 від 9 липня 2008 року)

Матеріали підготували:

Семіков О.В.  кандидат технічних наук, доцент; Фурашев В.М.  кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

У даному науково-просвітницькому виданні надається об'єктивна інформація щодо здійснення реальних кроків з реалізації євроатлантичного курсу України у першому півріччі 2008 року, яка базується на офіційних документах співробітництва з НАТО.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.

 

2 - 0003
2 - 0003 2 - 0003
2 - 0004
2 - 0004 2 - 0004