Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету» (№739 від 12 вересня 2018 р.).

Постанова у викладі з додатком надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» 20 вересня 2018 р.