Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про утворення Національної служби здоров’я України» ( № 1101 від 27 грудня 2017 р.).

Служба створена як центральний орган виконавчої влади, діяльність якої спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через Міністра охорони здоров’я.

Постановою затверджено Положення про Національну службу здоров’я України.

Служба, зазначається в Положенні, «керується Конституцією та законами України, указами Президента і постановами Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Основними завданнями Служби є реалізація державної політики у сфері фінансових гарантій медичного обслуговування населення, виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, внесення пропозицій, узагальнення практики застосування законодавства (за мат. газети «Урядовий кур’єр», 7 лют. 2018 р.).