264225048 2749799455163928 503874850828799435 n"НОВА ГАЛУЗЬ НАУКИ ПРО НАУКУ: ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ЗНАНЬ" - лекція Володимира Михай-ловича ПАЩЕНКА, доктора географічних наук, професора, письменника. лектора Товариства "Знання" України.

Читає 7.12.21, о 15.00, в 313 ауд. Товариства. В онлайн режимі.

Запрошуємо бажаючих, що мають сертифікат вакцинації.

Веде: Василь Іванович КУШЕРЕЦЬ, голова правління Товариства "Знання" України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор.

Учений секретар Товариства "Знання" України Василашко В.Ф.

06.12.2021 р.