20 - 0041Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготував:

Кондратюк Сергій Володимирович — кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин.

У даному науково-популярному виданні надано інформацію щодо визначення поняття "база НАТО", а також щодо політики НАТО у частині закордонного базування військ країн-членів Альянсу.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.