12 - 0025Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

(протокол №8 від 11 вересня 2007 року)

Матеріали підготував:

Вонсович О.С. — аспірант відділу інтеграції та стратегічного партнерства Національного інституту стратегічних досліджень.

У даному науково-популярному виданні надається об'єктивна інформація щодо історичного виміру процесу створення загальноєвропейської системи колективної безпеки.

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх фахової та освітянської підготовки, які бажають сформувати свою особисту думку щодо євроатлантичного курсу України.