Монографії:

  1. Синергетика в освіті: аспект людиноцентризму : монографія // В.Г. Кремень. В.В. Ільїн. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 389 с.
  2. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Філософія людини і освіти / В. Кремень. – К.: «МП Леся», 2012. – 524 с. – Бібліогр. С. 511–519. – (Філософія освіти: пошук пріоритетів: у 7 кн.; кн. 2).
  3. Філософія: історія. Суспільство. освіта / Л. Губерський. В. Кремень. В. Ільїн. – К.: «МП Леся», 2012. – 556 с. – Бібліогр. в кінці розд. – (Філософія освіти: пошук пріоритетів: у 7 кн.; кн. 4).

Підручники:

  1. Філософія : підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). – К.: Грамота, 2012. – 248 с. : іл.