1 вересня 2Від президії, правління Товариства «Знання» України, Університету сучасних знань, сердечно вітаємо вас, шановні знаннівці, вчителі, студенти, учні, науковці, всі освітяни, громадяни, з Днем знань!

Традиційне свято в нетрадиційний час продовження боротьби за повноцінну Незалежність, у час пандемії, коли є особлива потреба в повноцінних знаннях для досягнення успіхів, стає днем незгасних сподівань на краще сучасне і майбутнє України!

Зі шкільної парти, особливо у час Незалежності, нам у спам’ятку, що запорукою успіхів є знання про минуле і сучасне України, освоєння вікових набутків уроків соціального прогресу, нові досягнення українських і зарубіжних учених. Батьки щодня з хвилюванням питають дітей, чи успішно складено урок, як оцінено знання, щиро дякують за кожну відмінну оцінку.

Ми переживаємо нині і за процес навчання, як раніше, вічі у вічі, і за дистанційне, з допомогою комп’ютерів, і за практичні заняття в місцях праці випускників коледжів і вишів! Практика – критерій істини!

Раді більшому припливу юних обдарувань, що бажають вступити в Університет сучасних знань, його коледжі, де активно апробуються новітні методи успішного засвоєння нових знань, нові програми і професії.

Ми відновили заняття в Київському планетарії, перебудовуємо роботу Черкаського і Херсонського планетаріїв, вдосконалюємо діяльність періодичних видань Товариства на користь освітньому процесу.

Сподіваємося, що освоїмо нові програми, згуртуємо колективи науковців, відкриємо нові лекторії, курси на допомогу викладачам і студентам.

Саме в Товаристві «Знання» України мають бути найгрунтовніші, найсучасніші знання. Тому від душі бажаємо всім працівникам і активістам Товариства жадоби нових знань, їх успішного освоєння, світла мирного неба, припливу свіжих сил і необхідних досягнень у новому навчальному році в ім’я зміцнення і розквіту України!

З повагою

Президент Товариства «Знання» України,

президент НАПН України, академік НАН України і НАПН України,

доктор філософських наук, професор

В.Г. Кремень

Голова правління Товариства «Знання» України,

президент Університету сучасних знань,

член-кореспондент НАПН України,

доктор філософських наук, професор

В.І. Кушерець

Учений секретар Товариства «Знання» України,

письменник, заслужений журналіст України

В.Ф. Василашко

1 вересня 2020 року, м. Київ.