90 enl

Всеукраїнська громадська організація Товариство “Знання” України щиросердно вітає колектив Інституту фізики НАН України зі славним ювілеєм.

Інститут фізики дав світовому співтовариству достатньо багато наукових здобутків. За ними стоять конкретні талановиті особи, які благотворно впливали і впливають на суспільний прогрес.
Він завжди був і залишається розумово-інтелектуальною платформою наукових знань і їх поширення серед широких верств населення.

Ми вдячні усім дослідникам Інституту, його структурним підрозділам, за активну участь у спільній інформаційно-дослідницькій та науково-просвітницькій діяльності Товариства та Інституту фізики.

В Товаристві “Знання” ось уже багато років активно і плідно працює створений на базі Вашого Інституту Центр “Історія розвитку української науки”, який робить вагомий внесок у пропаганду української науки.

Цінуємо у час зростання ролі фізики внесок Вашого Інституту у поширення наукових знань! Бажаємо Вам і всім науковцям Інституту доброго здоров’я, невичерпної енергії, нових досягнень у розвитку фізики задля подальшого науково-технічного розвитку України!

Голова правління Товариства “Знання” України,
член-кореспондент НАПН України,
доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України В.І. Кушерець