«Чотирьом століттям української сцени», який Україна планує відзначити 29.9.2019 року, днями була присвячена лекція відомого українського науковця і театрознавця, голови правління столичної організації Товариства, письменника, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України і лауреата багатьох літературних і літературно-мистецьких премій Василя НЕВОЛОВА.

Лекція була блискуче прочитана в конференц-залі УСЗ напередодні Міжнародного Дня Театру. В розлогому виступі учений і лектор глибоко проаналізував діяльність театру на всіх історичних теренах України впродовж 4-х століть: від 1619 року (перших постановок інтермедій Якуба Гаватовича) - до 1919 року, коли виникали різні за напрямками театри аж до нині. Лектор порадував обширом дослідження та науковим його осмисленням. Осердям лекції Василя Неволова стала вистава як мистецький твір, де гра актора, сценографія, згодом режисура, музика, світло, театральні ефекти рівно ж, як і тексти драми, стали її складовими.

Особливості Українського театру впродовж 4-х століть Василь Неволов розглянув на тлі політичних і культурних подій тих часів у контексті з такими видами мистецтв, як музика, література, образотворче мистецтво. Такий підхід лектора до аналізу театральних процесів став інноваційним. В.Неволов в цікавій інтерактивній формі подав численні історичні факти, дати, назви, прізвища визначних драматургів, інших театральних діячів, акторів, режисерів.

Заслужено названо було Івана Котляревського, Михайла Щепкіна, Марка Крпивницького, Михайла Старицького, Леся Курбаса, наших видатних сучасиків Сергія Данченка і Богдана Ступку, сьогоднішню перспективну молодь.Велика кількість даних з документів, листів, спогадів, відеоматеріалів дала змогу слухачам і через відозапис в Ютубі проникнути в театральне життя України, роблячи його зримим і виразним.

Лекція прочитана з душею, легко, артистично і дуже цікаво, обговорювалась, наче на Зустрічі за круглим столом. Цьому сприяв і уривок з відеофільму за сценарієм Василя Неволова, його переконливі відповіді на численні запитання. Добре, що з лекцією про 400-річчя Українського театру Василь Неволов як сіяч наукових знань виступає і в областях України.

Василь Василашко,

учений секретар Товариства "Знання" України,

заслужений журналіст України