88169064 2761514587297099 2841464476572581888 n

Основні напрямки роботи Товариства «Знання» України:


▪️ Соціально-політичний, зокрема:
- інформаційно-пропагандистське забезпечення курсу економічних реформ та політичних перетворень;
- пропаганда ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства;
- роз'яснення державної регіональної політики та розвиток місцевого самоврядування;
- виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння.

▪️ Економіко-правовий, зокрема:
- правова освіта та надання правових послуг громадянам України;
- поширення економічних знань.

▪️ Науково-просвітницький, зокрема:
- поширення фундаментальних природничо-наукових знань;
- виховання екологічної культури громадян;
- інформатизація суспільства, поширення комп'ютерної грамотності;
організація додаткової безперервної освіти дорослих.

▪️ Міжнародна діяльність, зокрема:
- туризм, в тому числі освітній;
- партнерські стосунки.

? Наші цінності

▪️ Особистісні:
- самовизначення особи;
- інтелектуальна озброєність – не стільки для успіху та прибутку, скільки для реалізації світоглядних цінностей;
- креативний спосіб мислення, уміння визначати і зрозуміти інше та в Іншому;
- поєднання високих технологій, стандартів природничих наук з самобутністю, унікальністю, вірою людини у свої можливості.

▪️ Суспільні:
- занурення її у контекст соціальної і культурної відповідальності;
- сприяння становленню нової системи цінностей, задля швидкої адаптації у суспільстві, що модернізується;
- розвиток духовних ідеалів, традицій, еталонів, цінностей, вартостей та святостей українського народу;
- утверджувати наукове просвітництво як цінність саму по собі.

▪️ Державні:
- освічений громадянин – потужна держава;
- формування громадянина держави, орієнтованого на професійну діяльність та соціальну активність, свободу;
- формування критеріїв громадянської стресостійкості та незламності;
- гартування навколо національної ідеї: ідентичність української духовності та мови.