Дорога Ніно Миколаївно! Сердечно поздоровляємо Вас з Днем народження! Нам дуже приємно бачити Вас у Товаристві «Знання» України, просвітницю Краю запорожців, як непідвладну рокам і відстаням! Ми з Вами постійно співпрацюємо в президії Товариства, у відзначенні знаменних Всеукраїнських подій, таких, як День незалежності України!

Раді, що попри спротив пандемії, Ви здійснюєте наукове-просвітництво, допомагаєте у підвищенні правових знань членам виборчих комісій. Приємно також, що Ви готуєте проведення системи короткотермінових семінарів держслужбовців з політичних і економічних питань, взаємодієте з соціальними мережами.

 

web

Щиро бажаємо Вам гідно підготуватися до річниці Вашої обласної організації 27 вересня, додавати помочі землякам, наснажуючи їх енергією наукових знань, продовжити Вам, невтомній українській душі, активне сприяння запрожцям в досягненні успіхів в освіті, культурі, виробничій діяльності! Добра, здоров’я, миру, щастя Вам і Вашим родичам, колегам на довголіття!

З глибокою повагою –

 

Президент Товариства «Знання» України,
президент НАПН України, академік НАН України і академік НАПН України
В.Г. Кремень
Голова правління Товариства «Знання» України,
президент Університету сучасних знань,
член-кореспондент НАПН України,
доктор філософських наук, професор
В.І. Кушерець
Учений секретар правління Товариства «Знання» України,
заслужений журналіст України
В.Ф. Василашко