Орієнтовний план
організаційних, науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів ВГО Товариство «Знання» України на I півріччя 2022 року.
І. Підготувати на розгляд президії Товариства «Знання» України, правління Товариства наступні питання організаційної та науково-методичної роботи Товариства:
1. Про відзначення 20-річчя Університету сучасних Товариства «Знання» України.
Січень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Мосьондз С.О., Ведєрніков Ю.А., Алтухов В.М., Неволов В.В., Харлан А.А., керівники господарських служб Товариства.
2. Про підсумки фінансової діяльності правління Товариства «Знання» України і організацій Товариства в 1921 році.
Березень-квітень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Лебідь В.І., Василашко В.Ф.,Мороз А.С..
3.Про заходи щодо подальшого розвитку Університету сучасних знань Товариства «Знання» України».
Лютий - березень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Мосьондз О.С., Мороз А. С., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В.
5.Про досвід проведення науково-просвітницької діяльності Харківської обласної організації Товариства «Знання» України.
Квітень 2022 року.
Відповідають: Попельнух Т.О., Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф.
4. Про завдання підготовки і проведення IX з’їзду ВГО Товариство «Знання» України в 2023 році.
Травень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф.,Мороз А.С., Лебідь В.І., керівники Київської міської і обласних організацій ВГО Товариство «Знання» України.
6. Про Орієнтовний план організаційних, науково-просвітницьких і культурно-освітніх заходів президії Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України на ІІ півріччя 2022 року.
Травень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С.
ІІ. Головні організаційні і науково-просвітницькі заходи в ІІ півріччі 2022 року.
1. Відзначити День української соборності за участю доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Волдимира Сергійчука.
Січень 2022 року.
Відповідальні: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В.
2 Продовжити Сковородинські читання за участю учених Інституту філософії імені Григорія Сковороди, відомих філософів і педагогів ( за окремим планом). Презентувати зокрема книгу Галини Сагач, доктора педагогічних наук, доктора риторики, професора «Благословенний Григорій Сковорода в освітньо-просвітницькому просторі»
Січень- червень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Лебідь В.І., Марашкін В.В.
З. Провести захід, присвячений Дню рідної мови з висвітленням реалізації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» спільно з НСПУ, НСЖУ і Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
Лютий 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Єсипенко Д.М., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В.
4. Відзначити 151-річницю від Дня народження Лесі Українки.
Лютий 2022.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В.,Марашкін В.В.
4. Провести першу сесію ХVIІ Шинкаруківських читань на тему: «Практична філософія в творчості академіка В.І. Шинкарука: віра, надія, любов і мудрість».
Квітень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Харлан А.А.
5.Провести спільно з НАПН України та іншими організаціями Міжнародну виставку «Освіта і кар’єра в Україні» з презентацією Університету сучасних знань Товариства.
Квітень 2022 року.
Відповідають: Лебідь Ю.І., Мосьондз С.О., Ведєрніков Ю.А., Волошіна Т.В.
6.Провести заходи Товариства «Знання» України щодо реалізації Проекту програми «Тарас Шевченко єднає народи».
Квітень-травень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В., Яблонська Г.Г., Київська міська і обласна організації Товариства «Знання» України.
ІІІ. Лекції та інші науково-просвітницькі заходи, присвячені видатним діячам науки, культури та освіти України.
1. Презентація книги доктора педагогічних наук, доктора риторики, професора Галини Сагач «Благословенний Григорій Сковорода в освітньо-просвітницькому просторі» з інформацією про її наступні науково-просвітницькі заходи в Товаристві.
Січень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В.. Лебідь Ю.І., Марашкін В.В.,Сидоренко М.В.
2. Провести зустріч з видатним-ученим, діячем освіти і наукового просвітництва Петром Кононенком з проблем сучасного українознавства.
Січень - лютий 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.І., Лебедь Ю.І., Сидоренко М.В.
3. Відзначити Всесвітній день письменника за участю голови НСПУ Михайла Сидоржевського, провідних сучасних прозаїків і публіцистів України.
3 квітня 2022 року.
. Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.І., Сидоржевський М.О., Неволов В.В., Лебедь Ю.І., Сидоренко М.В.
4.Провести зустрічі з видатними поетами України – лауреатами літературних премій до Всесвітнього дня поезії 21 березня 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.І., Лебідь Ю.І., Марашкін В.В,, Сидоренко М.В.
5. Прочитати лекції до 140-річчя від дня народження видатного діяча українського національного відродження Івана Огієнка (1882-1972) за участю члена-кореспондента НАПН України, доктора філософських наук Василя Кушерця і доктора богослов’я Віктора Веряскіна, лектора Товариства «Знання» України.
.Січень 2022 року.
Відповідають: Василашко В.Ф., Неволов В.В., Лебідь Ю.І., Марашкін В.В.
6.Вшанувати пам’ять з нагоди 140-річчя видатного українського вченого, письменника, видавця, педагога, громадсько-політичного і церковного діяча Івана Огієнка з презентацією творів про нього зустріччю з Миколою Тимошиком, відомим вченим, письменником, доктором філологічних наук, професором, академіком АНВШ України, головою Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка).
Березень 2922 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.І., Лебідь Ю.І., Марашкін В.В,, Сидренко М.В.
7. Організувати лекції з презентацію науково-просвітницьких видань професора Василя Шендеровського з висвітленням діяльності видатних українських учених, знаменні дати яких відзначатимуться у ІІ півріччі 2021 року, зокрема:
Лютий - 100-річчя від Дня народження Остапа Парасюка (20.12.1921 – 22.11.2007) - видатного фізика-теоретика.
Березень -130 років Юрія Полянського (6.03.1892 -19.07.1975) – видатного геолога, географа, археолога.
Квітень – 170 років від дня народження Хресанфа Ящуржинського (19.03. 1952 – 1823) – видатного етнографа і фольклориста.
Травень – 150 років від дня народження Михайла Цвіта (14.05.1872 -26.06.1919) – видатного біохіміка.
Червень - 140 років від дня народження Андрія Желехівського (1882 – 9.05.1943) – видатного фізика.
Січень-червень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В., Лебідь Ю.І., Марашкін В.В., Сидоренко М.В,
8. Провести лекцію, присвячену висвітленню Конституції України.
Відповідальні: Кушерець В.І., Ведєрніков Ю.А., Масьонзд С.О.
IV. Масові культурно-просвітницькі заходи, присвячені Товариству «Знання» України, дальшому висвітлення його великого значення і подальшому підвищенню іміджу знаменною творчою діяльністю.
1. Взяти участь у відзначенні 75-річчя відомого державного, видатного громадського діяча і діяча науки, освіти і культури, президента НАПН України, президента Товариства «Знання» України, академіка НАН України і НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Кременя Василя Григоровича.
Червень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Мосьондз С.О., Лебідь В.І..
2. Провести науково-просвітницькі і рекламні заходи, присвячені висвітленню багатогранної і багаторічної діяльності Київського планетарію з висвітленням у друкованих засобах масової інформації, по радіо і телебаченню, у соціальних мережах.
Відповідають: Мороз А.С., Єсипенко Д.М., Дірдовська О.В., Воробйова Р.І.,Сидоренко М.В.
3. Презентація випусків журналу «Наука і суспільство», виданих у 2022 році. У плані підготовки до 100-річчя журналу у 2023 році. Зустрічі з членами редколегії та авторами.
Організувати творчі зустрічі студентів Університету сучасних знань з відомими діячами науки, освіти і культури України з урахуванням їх запитів у контексті підготовки до 100-річчя журналу «Наука і суспільство».
Відповідають: Єсипенко Д.М., Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Ведєрніков Ю.А., члени редколегії журналу, авторський колектив видання.
4. Провести комплекс заходів спільно з НАПН України з метою популяризації діяльності Університету сучасних знань, його підрозділів, передусім Київського коледжу, щодо поліпшення набору до Університету сучасних знань Товариства «Знання» України
Лютий-травень 2022 року.
Відповідають: Кушерець В.І., Глушко В.А., Василашко В.Ф., Мороз А.С., Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О., Неволов В.В., Єсипенко Д.М., Лебідь В.І., Марашкін В.В., Сидоренко М.В.
5. Посилити активність, урізноманітнювати рекламну діяльність у проведенні презентацій книг, виданих у Товаристві «Знання» України. Постійно.
Відповідають: Харлан А.А., Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Лебідь Ю.І., Марашкін В.В.
7. Продовжувати організувати постійні міжнародні семінари та конференції за темою: «Трансформація українського суспільства шляхом відповідального етичного лідерства та боротьби з корупцією» в режимі онлайн на платформі ZOOM першого та другого року навчання із залученням обласних організацій
Товариства «Знання» України.
Протягом 2022 років.
Відповідають: Кушерець В.І., Василашко В.Ф., Неволов В.В., Костюченко О.М., Марашкін В.В.
Голова правління
Товариства «Знання» України В.І. Кушерець
Учений секретар
Товариства «Знання» України В.Ф. Василашко