Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій» (№226 від 5 квітня 2017 р.), якою затвердив Положення про Національну раду з питань розвитку науки і технологій.

Основними функціями ради, що їх передбачає положення про неї, є підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації, інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір, засади функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових та науково-технічних програм, наукових проектів, державну атестацію наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, надання висновків щодо проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм і проектів таких програм.

Національна рада надаватиме Кабінету Міністрів рекомендації щодо формування державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, грантової підтримки Національногофонду досліджень, оприлюднюватиме щорічні доповіді та ін.

У Положені визначено, що Національна рада складається з Наукового та Адміністративного комітетів, головою ради є Прем’єр-Міністр за посадою, і двох заступників, які є головами Наукового та Адміністративного комітетів. Головою Адміністративного комітету за посадою є Міністр освіти і науки. В обов’язки секретаря Національної ради входить забезпечення ведення протоколів спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів.

Положення передбачає\ порядок формування комітетів, їх основні завдання, порядок роботи і ухвалення рішень.

Повний текст Постанови та Положення опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» 15 квітня 2017 року та в інших офіційних виданнях.