Днями у київському Планетарії, у рамках міжнародного тижня космосу, відбулась зустріч з однією з таких легенд, американською астронавткою українського походження Гайдемарі (Гайді-Марія) Стефанишин-Пайпер.

ЗАВАНТАЖИТИ

У конференц-залі Київського планетарію з нагоди Тижня космосу зібрались учасники клубу «До зірок», члени благодійної організації «Діти — наше майбутнє», студенти Університету сучасних знань Товариства «Знання» України.

Метою клубу «До зірок», який працює уже 20 років, є популяризація знань про освоєння космосу та особистостей, причетних до цього, серед учнівської молоді та студентів. Почесною гостею дітей і дорослих у Київському планетарії стала Надія Адамчук-Чала, учений-біолог, космонавт, член загону астронавтів Державного космічного агентства України. Надія Іванівна виступила з темою «Використання супутникових технологій у сучасному виробництві».

ЗАВАНТАЖИТИ

13920029 1229776097054499 573400279025374318 o 0 0 1 0У Товаристві “Знання” України в 12 вересня ц. р. відбувся круглий стіл за участю голови правління Товариства, члена-кореспондента НАПН України, президента Університету сучасних знань Василя Кушерця. Крім представників Товариства “Знання” України, у заході взяли участь Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України, журналісти, лектори.

Василь КРЕМЕНЬ, президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України і НАПН України.

ЗАВАНТАЖИТИ

Сьо­го­дні са­ме час го­во­ри­ти про знан­ня, про роль і по­ши­рен­ня знань. Отож спів­роз­мов­ни­ком став Ва­силь Ку­ше­рець — го­ло­ва прав­лін­ня То­ва­ри­ства «Знан­ня» Ук­раї­ни, пре­зи­дент Універ­си­те­ту су­час­них знань, ві­до­мий ук­ра­їн­ський фі­ло­соф, док­тор фі­ло­соф­ських на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни.

ЗАВАНТАЖИТИ

Іван Ющук — автор понад тридцяти підручників і посібників з української мови для середньої школи та вищих навчальних закладів, низки мовознавчих і літературознавчих статей, перекладів художніх творів із сербської, хорватської, словенської, чеської, македонської, верхньолужицької мов — зібрав і підготував «Словник української мови VІ століття».

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Ось уже десять років товариство «Знання» бореться за нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 10, власником якого є територіальна громада м. Києва.

Довголітня боротьба товариства «Знання» за доброчесність

Історія розвинутих, демократичних країн свідчить, що в їхньому ствердженні чимала заслуга належить судовій системі. Вони є чи не основним чинником формування справедливого громадянського суспільства, яке, згідно з Гегелем — автором цього терміна, покликано насамперед справедливо захищати приватні інтереси своїх громадян.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Історія розвинутих демократичних країн світу свідчить, що в їхньому ствердженні чимала заслуга належить судовій системі. Вони є чи не основним чинником формування справедливого громадянського суспільства. Незалежна справедлива система судової влади життєво важлива для відновлення економіки країни і дуже вагома для прямування, згідно з прийнятими законами Верховної Ради України, до членства в Євроатлантичні інституції.

ЗАВАНТАЖИТИ

Нотатки на полях книги Василя КУШЕРЦЯ «Україна: Голгофа ХХ століття» Василь НЕВОЛОВ, письменник. Одна з найтрагічніших сторінок української історії — штучний Голодомор 1932—1933 років, який призвів до мільйонів невинних жертв.

Двадцять третього квітня на базі науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету пройшла зустріч студентів і співробітників із Василем Кушерцем, головою правління Товариства «Знання» України, членом-кореспондентом НАПН України, доктором філософських наук, професором, Дмитром Єсипенком головним редактором журналу, кандидатом філософських наук, заслуженим працівником культури України, та Людмилою Чечель, лауреатом мистецької премії «Київ» імені Анатолія Москаленка в галузі журналістики, почесним членом Міжнародного благодійного фонду «Духовна спадщина». Модератором виступив Володимир Алтухов, член президії Товариства «знання» України, голова правління покровської міської організації товариства, старший викладач кафедри мовної підготовки ДонНТУ.

ЗАВАНТАЖИТИ