У лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» Укрпаїни цікаву лекцію на тему «Національно-патрітичні, державницькі елементи в творчості Івана Франка» 9 жовтня 2017 року прочитав завідувач кафедри української літератури Націоналдьного педагогічного університету імені М.П Драгоманова, доктор філософських наук, професор Володимир Федоровия Погребеник.

Професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук Юрій Уманців 27 вересня виступив у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України з лекцією на тему: «ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ».

Великий тлумачний словник сучасної української мови термін «ноо» трактує як окрему лексичну одиницю, що в японській мові означає один із жанрів традиційного театру Японії.

А в українській мові у поєднанні із словом «сфера» це: 1) оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери; 2) сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку. є Заснував наукову школу про ноосферу академік В. Вернадський. Цій темі нині присвячено книги та статті, в Товаристві «Знання»України прочитано низку лекцій на тему ноосфери. Ця тема стала актуальною.

Така тема вже не один рік хвилює суспільство. Історія України, на думку багатьох істориків, громадських діячів, науковців, за роки російської імперії та СРСР вихолощена, обкрадена, не співпадає із дійсністю. Давня історія українського народу взагалі не висвітлювалася в підручниках та наукових роботах, назважаючи на те, що фактичного матеріалу на цю тему було достатньо, як археологічного, архівно-документального та іншого.

Чергову лекцію в лекторії Товариства «Знання» України «Трибуна українознавця» член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Івана Франка, лектор Товариства Володимир Білінський присвятив темі «Золота Орда та її поділ на 14 улусів».

Вів лекцію голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

На таку тему прочитав чергову лекцію в лекторії «Трибуна українознавця» професор, доктор богослов’я, лектор Товариства «Знання» України Віктор Веряскін.

З його виступом знайомтеся у відеозапису.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

28.04.2017 р.

Презентація «Словника української мови У1 століття», автор якого відомий мовознавець, літературознавець, заслужений діяч науки і техніки України, професор Київського міжнародного університету Іван Ющук, що відбулася в лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України 27 квітня 2017 року, стала сенсаційною подією, навіть не зважаючи на мізерний тираж, що його випустило видавництво «Київський міжнародний університет», і слабку можливість широко повідомити про цю подію. На захід зібралося багато мовознавців, учених, викладачів, студентів, тих, хто любить і цінує українське слово.

Цій темі присвятив чергову лекцію в лекторії «Трибуна українознавця» член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Івана Франка, лектор Товариства «Знання» України Володимир Білінський.

Ведучий лекції учений секретар Товариства «Знання» України, віце-президент Університету сучасних знань, заслужений журналіст України Василь Василашко, надаючи слово для виступу, зазначив, що Володимир Броніславович Білінський розвінчує неправдиву історію російських учених, докопується до істини, його лекціями цікавиться багато людей.

Про це йшлося на лекції «Гібридна війна – традиційна й органічна для Росії форма воєнного конфлікту», яку прочитав у лекторії «Трибуна українознавця» голова правління всеукраїнського громадського об’єднання «Центр стратегічних досліджень», співкоординатор Коаліції патріотичних сил Донбасу, кандидат технічних наук Павло Григорович Жовніренко.

У Товаристві «Знання» України відбулася цікава і змістовна зустріч із поетесою, громадською діячкою, лауреатом семи літературних премій, орденоносцем, членом Спілки письменників України Ніною Юхимівною Гнатюк.

Відкрив зустріч учений секретар Товариства заслужений журналіст України, поет Василь Василашко.

Слово про поетесу виголосив письменник Петро Перебийніс.

Перед лекцією члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Івана Франка Володимира Белінського в лекторії «Трибуна українознавця» на тему «Київська держава(1Х-Х11 століття)» в конференц-залі Товариства «Знання» України звучали пісні народного гурту «Жайворонок» на слова поета Василя Василашка, музику до яких написала Валентина Ломанчук, яка разом з іншими самодіяльними артистами їх і виконувала. Це були пісні про калину, садок вишневий, рідну мову.