Затверджую:.В.І.Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України. План лекційних заходівТовариства«Знання»України у квітні 2018р., ауд.313

2.04. о 13.10.День сміху. Виступають поети-гумористи Гриць Гайовий, Василь Довжик, Аркадій Музичук. Ведучі – голова правління Товариства, заслужений діяч науки і техніки України В.І.Кушерець, учений секретар правління, поет В.Ф.Василашко. Відповідальний - проф. В.В.Неволов.

03.04.о 16.00. Олесь Гончар і українська національна ідея. До 100-річчя Олеся Гончара. Лектор - Ющук І.П., професор, член НСПУ, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат літературних премій. Веде - голова правління Товариства, член.-кореспондент НАПНУ, доктр філософських. наук В.І. Кушерець..

04.04. о 15.00. У Планетарії. Всеукраїнська Олімпіада з астрономії. Вітає.- президент Університет сучасних знань, член-кореспондент НАПНУ Кушерець В.І. Вхід - за запрошеннями. Відповідає Дірдовська О.В.

12. 04. У Планетарії. Комплекс науково-просвітницьких заходів. .Див: Сайт Планетарію. Відп.овідальна - Дірдовська О.В.

13.04.. о 10.00 У Планетарії. Всеукраїнська науково-практична студентсько-учнівська конференція «Українська наука в інформаційних вимірах: актуальні виклики сьогодення». За заявками до 30.03.2018 року. Відповідальна - Петровська Т.В..Сайт Університету сучасних. знань.

14.04.о 14.00. Лекторій «Твоє здоров’я».Лікар В.Нагорський. Лектор Київської міської організації Товариства.
18.04. 10.00.Науково-практична конференція - XIII Шинкаруківські читання "Проблеми людини в українських реаліях: від радянської людини до громадянина Української держави". Веде президент Товариства, академік НАН України Кремень В. Г..Відповідальний - проректор УСЗ С.О.Мосьондз.

22.04. о 10.00. Всеукраїнський конкурс читців творів Тараса Шевченка. за участю: голови правління Товариства, члена-коеспондента НАПНУ В.І.Кушерця, народної артистки України Галини Яблонської, членів НСПУ В.Василашка, В.Неволова, Т.Петровської Відповідальний - В.В.Неволов.
22.04 о 14.00.ІІ тур Ш Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» за участю; В.І. Кушерця,Г.І.Яблонської, В. Василашка, В.Неволова, Т. Петровської. Відповідальний - В.В.Неволов.

24.04. 16.00. «Фальсифікації історії України. В запитаннях і відповіддях».Читає В.Б. Білінський. Ціна квитка 24 гр, можна купити в.Бухгалтерії Товариства в 301 кімнаті,. Відповідальний -. Швець П.В. 067-478-26-79.

25.04. .19.00. Вечір творчого клубу«Співучої родини».Ведучий - радіожурналіст Вадим Колосок. Відповідальні - Л.В. Лаврененко, В. Ф. Василашко, В.В.Неволов.

26.04. о 16.00. День пам’яті з нагоди 80-річчя А.І.Іщука . Відп. П.В.Швець.

27.04..о 16.00...«Змієві вали. інші прадавні грандіозні оборонні споруди (білі плями «Великого Трипілля»). Лектор.- Корсак К. В., докт філософьских наук, професор. Веде – В.І. Кушерець.
28.04.о 14.00. Лекторій «Твоє здоров’я», лектор Київської міської організації В.Нагорський.

Примітки: Про зміни і доповнення буде повідомлено на Сайті, Дошці оголошень тощо.
Відеозапис на сайт «Знання» - Лебідь Юрій Іванович. Літературний запис і відповідальний за зал – Швець Петро Васильович (067-478-26-79). Приймальня – 226-26-48, Людмила Іванівна.
Головний ведучий – член-кореспондент НАПН України Кушерець Василь Іванович.

Учений секретар правління Товариства «Знання» України Василашко В.Ф. 30.03.2018 року.