У Києві 22 червня 2018 року відбувся V111 з‘їзд Товариства «Знання» України.

Делегати з’їзду обговорили звіти правління Товариства «Знання» України про роботу в період між V1 і V111 з’їздами за доповіддю президента Товариства «Знання» України Кременя В. Г., ревізійної комісії Товариства «Знання» України про роботу в період між з’їздами за доповіддю заступника голови ревізійної комісії Товариства «Знання» України Зосімова І. М., питання про вдосконалення діяльності Товариства «Знання» України як неприбуткової громадської організації та внесення відповідних змін до Статуту Товариства «Знання» України за доповіддю голови правління Товариства «Знання» України .Кушерця В. І. й ухвалили рішення з кожного питання.

Роботу правління Товариства «Знання» визнано задовільною.

З їзд обрав керівників Товариства «Знання» Украї ни

Президентом Товариства «Знання» України переобрано академіка НАН України НАПН України Кременя В.Г., віце-президентами обрані академік НАН України Губернський Л.В, член-кореспондент НАПН Кушерець В.І., академік НАН України Онищенко О.С. Головою ревізійної комісії обраний Зосимов І.М.

Головою правління переобрано Кушерця В.І., першим заступником Глушка В.А., заступниками Мороза А. С., Єсипенка Д. М. , ученим секретарем - Василашка В.Ф.