Президент України П.Порошенко 7 квітня 2017 року підписав Указ (№101/2017) «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року», яким групам учених різних галузей. присуджено 13 премій. Розмір державних премій 2016 року становить двісті п’ятдесят тисяч гривень кожна.

Премії присуджені за: метод оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами; властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок; фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму; Енциклопедію історії України; приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки; створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем; розробку пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення; створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування; енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи; створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему; систему ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби; підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління; за підручник «Фармакологія» (Вінниця: Нова книга.- 2011).

Указ Президента опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» 11 квітня 2017 року та в інших офіційних виданнях.