Кабінет Міністрів України оприлюднив Розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» (№ 932-р від 7 грудня 2016 року).

В документі зазначається, що зміна клімату на планеті є проблемою, яка потребує розв’язання.

“Зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей”.

Вирішення питань клімату на глобальному рівні регулюють Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Кіотський протокол та Паризька угода. Термінові заходи щодо боротьби зі зміною клімату та наслідками сформульовані в ухваленому на саміті сталого розвитку, що відбувся 25 вересня 2015 року в Нью-Йорку.

В Концепції передбачаються мета і строки її реалізації, а також очікувані результати.

Розпорядження і Концепція надруковані в газеті "Урядовий кур’єр" 21 грудня 2016 року.