9 лютого 2015 р. у зоряній залі Київського планетарію Товариство «Знання» України разом з Національною спілкою письменників України провели вечір пам'яті з нагоди 170-річчя з дня народження видатного діяча української науки і культури, громадського діяча – ІВАНА ПАВЛОВИЧА ПУЛЮЯ.

З доповіддю на вечорі пам'яті «Світоч української науки і культури – Іван Пулюй» виступив Кушерець Василь Іванович, доктор філософських наук, професор, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань.

Від Національної спілки письменників виступив видатний український письменник, Герой України, Шевченківський лауреат Мушкетик Юрій Михайлович. Один з ведучих вечора був учений секретар правління Товариства, відомий письменник, Лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Лесі Українки, заслужений журналіст України Василашко Василь Федорович. 

У вечорі взяли участь: перший заступник голови правління Глушко Валентин Андрійович та помічник народного депутата України Берези Юрія Миколайовича – Антонюк Катерина Андріївна, директор видавництва «Знання України», інші члени президії правління Товариства, керівники науково-просвітницьких центрів Товариства, вчені, діячі культури, студентська молодь.

Для учасників вечора була презентована книга Василя Кушерця та Василя Шендеровського «Іван Пулюй – самоцвіт України», продемонстровано фільм про Івана Пулюя «Промені темного простору» та повнокупольний фільм «Космос: нові можливості».

Який головний підсумок вечора пам'яті славетного ІВАНА ПУЛЮЯ?

Мейнстрим виступів був однозначним і єдиним:

1. Сучасне бачення історії науки засвідчує, що першотворцем знаннь про Х-промені (рентгенівські) та їх застосування на практиці (в першу чергу в медицині) належить українцю Івану Павловичу Пулюю. Ми не знаємо всіх деталей присвоєння Нобелівської премії Конраду Рентгену, але і нині в середовищі фахівців вважається непристойним, на рівні невігластва, вважати, що відкривачем Х-променів був Рентген, а не Іван Пулюй.

2. Відкриття властивостей Х-променів іонізувати молекули та атоми, з'ясування їх просторового розподілу та точного визначення місця, де вони утворюються, дало можливість пояснити їхню природу і механізм виникнення. Своїми дослідженнями він вніс значний внесок у відкриття і розуміння електрону.

По усіх цих пунктах Пулюй був попереду Рентгена. Мало того, Рентген запропонував хибне пояснення природи Х-променів. Що ж до знімків, які переконливо свідчили про широкі можливості застосування нових променів у медицині, наголосимо на тому, що саме знімки в Х-променях, виконані Пулюєм за допомогою лампи своєї конструкції ще з 1880-х рр., яка ввійшла в історію науки і техніки власне як «лампа Пулюя» («Pulujlampe»), використовувались для цих цілей, будучи неперевершеними за якістю.

Іванові Пулюю також належить низка винаходів, запатентованих у різних країнах світу та премійованих на міжнародних виставках. При вивченні проходження електричного струму у вакуумних трубках ним розроблені конструкції цілої серії оригінальних трубок, які знайшли широке застосування, зокрема, як електричний вентиль для випрямлення змінного струму. Відомий І. Пулюй своїми численними вдосконаленнями телефонного зв'язку. Значним технічним досягненням Пулюя став винайдений ним телетермометр, що давав змогу вимірювати температуру на великій віддалі від спостерігача.

Дослідження наукової спадщини І. Пулюя продовжуються. Важливо віднайти його архіви, які були перевезені у Львів його дружиною Катериною до дочки Наталки Барвінської (дружини відомого українського композитора), і зникли після заслання Наталки та її чоловіка до Сибіру.

3. Важливою рисою біографії Івана Пулюя є те, що його учнем був Нікола Тесла – найбільш загадкова фігура в науковому світі з точки зору наукових дослідників та експертів. На його честь названа успішна американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини «Tesla Motors», яка орієнтована на виробництво, продаж електромобілів «Tesla», компонентів до них та сучасний дизайн.

4. Прикметність та унікальність Івана Пулюя полягає також в тому, що він належав до тих науковців, які одні з перших переклали Біблію сучасною українською мовою. В 1903 р. йому вдалося видати Біблію у перекладі Пантелеймона Куліша, Івана Нечуй-Левицького та Івана Пулюя за власні кошти, яка масовим тиражем була видана Британським закордонним товариством («Святе письмо Старого і Нового Завіту»).

5. Іван Пулюй одним із перших сформулював українську ідею та українську мрію. Раніше вона не була сформульована, через те, що не випливала з належного знання та розуміння справжньої історії України, адже без належного знання нашої історії, ніколи не можна збагнути природу і місію України.

Новітня історія показала надзвичайну своєчасність цих статей. Виявилося, що вони на той час найбільше були потрібні насамперед майбутньому уряду УНР.

Але... більшість урядовців Української народної республіки, у тому числі й Михайло Грушевський, не зразу побачили іншу долю України, окрім перебування її у складі Федерації. З самого початку існування УНР НЕ взяла курс на незалежність, самостійність, державність. Вони знехтували необхідністю формування збройних сил, інших інстанцій, необхідних для самостійної, незалежної та сильної держави. Прикро, що перші три універсали УНР обійшли ці питання.

Пізнє прозріння українських урядовців не врятувало ситуацію, мало допоміг навіть Четвертий універсал, написаний власноручно М. Грушевським, ні інші кроки, спрямовані на неалежність і самостійність УНР, бо було втрачено час.

Серед низки причин поразки українських політиків було й те, що не було чітко сформовано української ідеї та української мрії.

Не всі політики знали достеменно справжню історію України, не могли зрозуміти її природу, джерел суспільного поступу, рушійну енергію мас, осмислити її історичну та міжнародну місію, бо вона була повністю сфальсифікована царатом та його прислужниками типу Карамзіних і Татіщевих, на основі підроблених літописів, пристосованих до імперських інтересів.

Саме це питання стало предметом аналізу Івана Пулюя в статті "Україна і її міжнародне політичне значення" (див. статтю на сайті Товариства «Знання» України: Пулюй І. «Україна і її міжнародне політичне значення»).

Іван Пулюй, чи не вперше, до стихійної сили української ідеї додав свою інтелектуальну, емоційну й вольову енергію, показав її значення для всієї Європи. Для нього, як і для Шевченка, Україна та український народ були живою цілісністю, яка має свою історію (біографію) і місію. А вся вона складається з окремих цілісностей - сімей, колективів, громадських об'єднань тощо. Об'єднує народ, згуртовує і надихає його на подвижництво національна ідея. Це духовна концентрація національної свідомості, розуміння народом сенсу свого існування, свого значення.

Основні складові національної ідеї, які витікають із контексту статей Івана Пулюя - незалежність, державність, соборність. На цих трьох китах - віковічна українська мрія і невмируща національна ідея. Завдання, яке поставив вчений-патріот у своїй статті "Україна і її міжнародне політичне значення", полягало в тому, щоб сказати не лише німецькомовним народам (стаття написана німецькою мовою), а й усьому світові, що Україна є однією з найбільших у Європі націй з грандіозною історією, величезними заслугами перед Європейською цивілізацією попри всі обставини, за яких вона була позбавлена основних атрибутів повноцінного етнічного організму. Ще 100 років тому Іван Пулюй передбачив месіанську роль України, яка своїм протистоянням: покликана стабілізувати й гармонізувати відношення в Європі, підкреслюючи, що інтереси України співзвучні з устремліннями всього цивілізованого світу, якому огидний будь-який реваншизм.


Іван Пулюй ставить питання про об'єднання і союз України з Європейськими країнами на фундаменті їх внутрішньої консолідації та економічної інтеграції. Правда, тоді він запропонував союз з Австро-Угорщиною та Німеччиною, які на той час були найменшим злом у порівнянні із союзом із самодержавною Російською імперією. Для прикладу, під цісарською Австро-Угорською монархією мільйони австрійських українців у 1911—1914 рр. мали 2450 початкових українських, шкіл, 13 гімназій, 15 кафедр у Львівському університеті, тоді, як під царською Росією мільйони наддніпрянських українців не мали українських шкіл і гімназій, друкованих засобів масової інформації. Після революції 1905 року їх було лише десяток. Першою "визвольною місією" царських російських військ, яких нерідко зустрічали з хлібом-сіллю, стало "визволення" українців від усіх їхніх навчальних закладів, газет і журналів ("Культура і життя", 15.11.2006), що можуть взяти до відома нинішні холуйські глашатаї вічної братерської допомоги Росії Україні у розвитку її культури, власне, це перевертні, що галичан вважають не українцями через те, що повільніше від інших українців ті піддаються зросійщенню. Така яничарська «логіка» визначення націй!

Нинішні наші біди в тому, що українська нація на різних етапах свого розвитку втрачала свою повноцінну державність, потрапляючи в залежність від інших держав. Національна держава - Альфа і Омега української ідеї, бо як зазначав Г. Гегель, народ стає історією, не за географією і антропологією, а лише в формі держави.
Державність - це інституція, яка здобувається за принципом єдиного неухильного об'єднання людей, яка, крім інших, виконує охоронну і захисну функцію, відвертає від них загрозу війни та хаосу.

Незалежність, самостійність, державність органічно пов'язані з ідеєю соборності Батьківщини. Соборність - це не лише об'єднання територій, а й ментальна та духовна єдність громадян. І головне тут полягає в тому, щоб ідея єдності і соборності пройшла через наші душі.. Адже не може бути об'єднаним в реальному житті те, що не об'єднано в душах, мисленні, намірах.

6. Івана Пулюя часто-густо називають ще й українським просвітником за його унікальний спосіб мислення. Він чудово володів методологічними питаннями наукового пошуку, які безпосередньо застосував у своїх наукових пошуках. Так ідея Х-променів виникла із його головного філософського постулату - «як із невидимого побачити видиме». По суті винайдені промені, названі пізніше рентгенівськими, і є відповіддю на це питання. Ось чому так важливо читати статті І. Пулюя, які вчать поглибленому розумінню буття і вдосконалюють здатність людського мислення. І. Пулюй виділяв внутрішній світ людини як особливу реальність. Оскільки всі проблеми виникають із мислення: як людина думає, так вона і вирішує свої проблеми, а також формує для себе основні смисли (порядок майбутніх дій), реалізує своє призначення в житті і свою місію.

7. Іван Пулюй є взірцем для всіх нас своїм ставленням до рідної землі (див. статтю на сайті Товариства «Знання» України: Пулюй І. «Польські русофіли і масові арешти вірних державі українців у Галичині»). Він організував посильну практичну допомогу людям, які потерпіли від різних війн (Австро-Пруської, Русько-монгольської, першої світової та ін.).

В Австро-Угорщині Іван Пулюй позиціонувався як відомий політичний і громадський діяч. Він був удостоєний звання «Радник Двора Австро-Угорської імперії», йому була запропонована навіть посада міністра освіти і науки, від якої він відмовився через необхідність концентрації зусиль на теренах науки. Приклав надзвичайно багато сил для створення українського Львівського університету, заснування українських гімназій, шкіл тощо на Галичині.

8. Іван Пулюй мав особливі стосунки з батьком, який хотів бачити в ньому душепастиря, але в своїй діяльності Іван Павлович досяг набагато більшого. Він став, по-суті, духовним провідником українського народу.

Як відомо на ті часи серед молоді модним (від «мода» - більшість) було думання про те, що в людині достатньо моралі і совісті для того, щоб вона обійшлася без релігії і Бога. Іван Пулюй же відводив від такого світогляду, оскільки коли Бога немає, тоді можна робити все, що завгодно, по типу «валяй Ванька або Фріц, убивай, ґвалтуй, руйнуй всіх і все, що тобі не до вподоби, бо Бога немає – роби що захочеш», - від такого думання і почався, власне, кривавий і тоталітарний Гітлеро-Сталінсько-Путінський сатанізм.

Вечір великого українського патріота природно був продовжений патріотичним аукціоном: Товариство «Знання» України разом з Віталієм Ковачем, ведучим програми «Дістало» на телеканалі «ICTV», вирішили провести благодійний аукціон «Врятуймо Україну» зі збором коштів для Української армії, зокрема, для бійців батальйону «Дніпро-1». Волонтери Тетяна Колганенко (студентка Державного університету телекомунікацій) та Ілля Гамєєв (студент Київського національного університету культури і мистецтв), родом із Шахтарська, що на Донеччині, вирішили допомогти своїм друзям, які попри численні погрози вирішили стати на захист Батьківщини, і зараз перебувають в зоні бойових дій в батальйоні «Дніпро-1».

Не може глибоко не зворушувати, яка у нас моральна патріотична українська молодь іде на зміну старшим поколінням борців за незалежність України. Тетяна з Іллею разом з друзями зібрали картини та фотографії небайдужих студентів, щоб представити їх на аукціоні. Товариство «Знання» та видавництво «Знання України» організували продаж своїх книг. Виручені кошти пішли на придбання спорядження та медикаментів для учасників АТО. Від АТО була присутня помічник Народного депутата України Берези Юрія Михайловича, командира батальйону «Дніпро-1», Антонюк Катерина Андріївна. Організаторів аукціону і студентів, які намалювали картини, що були реалізовані на аукціоні і допомогли зібрати на підтримку воїнів АТО кошти у сумі більше, ніж 5 тисяч гривень, керівництво Товариства «Знання» України відзначить Подяками Товариства.

Кушерець Василь Іванович,
доктор філософських наук, професор,
голова правління Товариства «Знання» України,
президент Університету сучасних знань.