IMG 0036

Товариство «Знання» України – наймасовіша науково-просвітницька громадська організація, заснована в 1948 році. 6-17 січня 1948 року у Києві відбулися Установчі збори щодо створення Товариства для поширення політичних і наукових знань і організаційний пленум Товариства. Було затверджено Статут Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР, обрано керівні органи Товариства.

Головою правління Товариства обрано президента АН УРСР академіка Палладіна Олександра Володимировича, заступником голови правління – академіка Комісаренка Василя Павловича. Після призначення Палладіна О.В. в 1949 представником УРСР при ООН Товариство очолював Комісаренко В.П. У 1949 році в усіх областях діяли обласні відділення Товариства, до 1953 року - міські і районні, а до 1958 року – первинні осередки Товариства.

Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР в різний час очолювали доктор економічних наук, професор Кухаренко Лідія Іванівна, академік АН УРСР Овчаренко Федір Данилович, член-кореспондент АН УРСР Сиваченко Микола Єфремович, член-кореспондент АН УРСР Конділенко Іван Іванович, академік АН України Ляшко Іван Іванович, академік НАН України Шинкарук Володимир Іларіонович.

Товариство як незалежна громадська організація під новою назвою Товариство «Знання» України працює з листопада 1990 року. Першим президентом Товариства було обрано члена-кореспондента АН СРСР, академіка АН УРСР Шинкарука В.І. Товариство в час незалежності діє як потужна патріотична науково-просвітницька громадська організація, до якої входять обласні, міські організації, науково-просвітницькі центри, Київський, Черкаський та Херсонський планетарії, Університет сучасних знань з мережею філіалів, інститутів та коледжів. Діють лекторії з різних галузей знань, курси підвищення кваліфікації кадрів, народні університети, цикли лекцій.

Для Товариства «Знання» України 2018 рік є роком його 70-річчя, роком поширення сучасних знань, до якого залучені широкі верстви вітчизняної інтелігенції – учені, діячі культури, працівники освіти, медицини, інженерно-технічні працівники та інші активісти, девізом діяльності яких є інтелектуальне і духовне збагачення українського суспільства, употужнення України, зміцнення її безпеки і забезпечення цілісності. Щиро вітаємо працівників і активістів Товариства з його 70-річним ювілеєм, який передбачається продовжувати протягом року.

Президент Товариства «Знання» України,
академік НАН України, академік НАПН України В.Г. Кремень

Голова правління Товариства «Знання»
України член-кореспондент НАПН України,
доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України В.І. Кушерець

Учений секретар правління
Товариства «Знання» України,
заслужений журналіст України В.Ф.Василашко.

17.01.2018 р.