Така тема вже не один рік хвилює суспільство. Історія України, на думку багатьох істориків, громадських діячів, науковців, за роки російської імперії та СРСР вихолощена, обкрадена, не співпадає із дійсністю. Давня історія українського народу взагалі не висвітлювалася в підручниках та наукових роботах, назважаючи на те, що фактичного матеріалу на цю тему було достатньо, як археологічного, архівно-документального та іншого.

Досі трактується, що історія України починається тільки з Київської Русі. Ентузіасти, які «докопуються» до глибин історії, переконливо доводять давність української землі, народу, мови, традицій людностей, які жили на території теперішньої України, переконують, що на цій землі історичні події розвивалися досить давно і вони належать до історії української держави.

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заввідділом української історіографії Інституту історії України, доктор історичних наук, професор, автор багатьох книг і монографій Олександр Удод, виступаючи з лекцією на тему «Чому і як переписують шкільні підручники з історії України» в лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України аргументовано розповідав саме про те, що спричиняє переробку підручників, несприйняття окремих історичних фактів.
Вів лекцію голова Товариства «Знання»України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Лектор зазначав, що надмірна політизація історичної освіти, як в Російській Федерації, так і в Україні та в будь-якій іншій державі шкодить історичній правді. Історична наука має свої принципові підходи в оцінці фактів і перенесення їх у підручники. Так має бути, На жаль, для росіян «підручник історії» - це щось більше як історія. На цьому грунті й виникають конфлікти та війни. Політизація історичної освіти в Росії транслюється на аналіз російськими істориками української історичної освіти. Виникають пропозиції про створення єдиних державних підручників з історії сусідніх держав. Вже навіть була спроба написання спільно з Росією підручника з історії.

Вчений зазначив, що шкодить формуванню підручників грубе втручання держави у формування книг для навчання. Як приклад говорив про те що російська сторона взялася до оцінки українських підручників з історії для 5 класу на початку 2005/2006 років. Особливе обурення викликали сторінки, присвячені Помаранчевій революції, особливо вражало те, що заперечувалося право українців на власну оцінку подій. , за твердженням російського політикуму та слухняних істориків і політологів не було в Україні революції, був переворот.
Російська історіографія та історична освіта продовжують відстоювати міфологему щодо української й російської історії як «єдиної вітчизняної», що не може бути прийнятним.

О. Удод зазначив, що: «У кожному суспільстві, організованому на засадах державності, обов’язково має існувати офіційна політика пам’яті, хоча є й інша думка, скажімо, академічні історики проти того, щоб держава регулювала наукові дослідження, давала якісь орієнтири, справді академічна наука повинна ґрунтуватись на засадах автономності й незалежності». Він сказав, що підручник – це не поле для наукових відкриттів чи наукових дискусій. Через підручник не так важливо запам’ятати дати подій, а вміти їх аналізувати, робити висновки.

Переосмислення концептуальних засад шкільної історичної освіти постає як одна з найважливіших складових докорінної модернізації не лише школи, а й українського суспільства загалом. Обираючи спосіб увічнити минуле, нація обирає своє майбутнє.

Лектор Олександр Удод вичерпно відповів на запитання слухачів.

Дивіться і слухайте його виступ у відеозапису в Ютубі.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Прес-служба правління Товариства «Знання» України.

26.05.2017 р.