ВГО Товариство «Знання» України

Університет сучасних знань (УСЗ)

12 червня о 12.00 в конференц-залі Київського планетарію відбудеться

День відкритих дверей УСЗ і Київського колледжу УСЗ

Запрошуються викладачі, студенти, учні і їх батьки на презентацію кращого досвіду і нових можливостей, оволодіння сучасними професіями в УСЗ з відділеннями в областях і з коледжами.

Веде Кушерець В. І.,голова правління Товарист-ва «Знання» України, президент УСЗ, член-корес-пондент НАПНУ, доктор філософських наук, про-фесор, заслужений діяч науки і техніки України.

Відповідають за захід: професор ректор УСЗ, Ведєрніков Ю.А. і проректор УСЗ Мосьондз С.О., директор Київського коледжу Петровська Т.В., команда молодих педагогів.

К., В.Васильківська, станція метро «Олімпійська»

Учений секретар ВГО Товариство «Знання» України Василашко В.Ф.