На засіданні президії правління Товариства «Знання» України, що відбулося 26 жовтня під керівництвом Президента Товариства «Знання» України, академіка НАН України, академіка НАПН України Василя Григоровича Кременя, розглянуто низку питань.

Члени президії обговорили та ухвалили рішення про увічнення пам’яті видатних діячів вітчизняної науки, які очолювали Товариство «Знання» України упродовж його семидесятирічної історії – О.В. Палладіна, В.П. Комісаренка, Л. І. Кухаренко, Ф.Д. Овчаренка, М.Є. Сиваченка, І. І. Конділенка, І. І. Ляшка, В.І. Шинкарука - за доповіддю віце-президента Товариства О.С. Онищенка; про увічнення пам’яті видатного українського астронома, член-кореспондента НАН України, директора Київського планетарію у 2004-2016 роках, - за доповіддю ученого секретаря правління Товариства В. Ф. Василашка.

На президії розглянуто інформацію про роботу правління Волинської обласної організації Товариства - за доповіддю голови правління І.А. Янчук та інформацією заступника голови правління Товариства В. А. Глушка; перспективний план науково-просвітницької та культурно-мистецької діяльності Київської міської організації Товариства щодо національно-патріотичного виховання молоді – за доповіддю голови правління В.В. Неволова; про роботу і нові завдання діяльності науково-просвітницького центру «Виставки, Ярмарки. Презентації» - за доповіддю директора Т.В. Волошиної.

Президія ухвалила рішення про забепечення передплатними виданнями і книгами громадських осередків Товариства «Знання» України звільнених регіонів Донецької і Луганської областей України – за доповіддю голови правління Товариства, член-кореспондента НАПН України В.І Кушерця; підсумки набору студентів до Університету сучасних знань – за доповіддю ректора Університету сучасних знань Ю.І. Ведєрнікова; затвердила головою правління Рівненської обласної організації Товариства «Знання» України Олександра Володимировича Момотюка.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

27.10.2017 р.