Що таке «Громадянська республіка»? Як її сформувати? Скільки для цього потрібно часу? Чому потрібні зміни в українському суспільстві? Чи були вже формування типу громадянської республіки на території України в минулому? та багато іншого...

На всі ці злободенні питання намагався відповісти голова ради громадської організації «Поступ» Максим Миколайович Твердохліб, який 17 січня 2017 року виступив у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України з презентацією доктрини «Громадянська республіка».

Ведучий цього заходу голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Іванович Кушерець наголосив на актуальності розгляду такого питання, яке потрібно вирішувати спільними зусиллями громадських організацій, залучаючи усіх громадян держави.

На презентації йшлося про насущні проблеми українського суспільства, коли уряди упродовж чверті століття незалежної держави змінюються один за одним, а конкретно справи, передусім економічного та соціального плану, не поліпшуються. Країна живе від виборів до виборів, сподіваючись на краще, люди щоразу вірять, що нові претенденти на владу свої обіцянки виконають. Та, посівши керівні крісла, ті забувають про них, піклуються лише тим якби знову обратися.. Панує так званий політичний бізнес, коли гроші, а не сумління, велика мета, робота на процвітання держави, стають головним козирем у діях. Валюта здобувається не через працю, а шляхом корупційних схем, присвоєння чужого, не своїм потом заробленого.

Ситуація, коли обрані депутати усіх рівнів не є відповідальними за свої дії, бо вони не знають конкретно тих, хто їх обирав і їм не підзвітні. Вже багато разів питання депутатської недоторканості зависло у повітрі і досі не вирішене. Ті, хто обирає депутатів, також невідповідальні, бо конкретно не знають, кого саме вони обрали і що конкретний депутат від їх імені має вирішувати в парламенті, в обласній, районній чи сільській раді. Депутатом може стати той, хто набере більше половини голосів тих, хто прийшов на вибори. А якщо явка мізерна. І це ми називаємо демократією.

За висловлюванням лектора, тільки за умови відповідальності обох сторін може функціонувати система і приносити позитивну віддачу. Тому кожен, хто приходить у владу, має потрапляти туди через систему репрезентативності, тобто знати делеговані йому конкретними громадянами повноваження і нести за їх виконання відповідальність і покарання. За таких умов формується участь кожного громадянина у суспільних справах.

Максим Твердохліб наголошував, що кожен громадянин має через систему рад, систему делегування повноважень брати участь в управлінні державними справами, потрібно розробити детальний план формування громадянської республіки через різні форми, забезпечити права кожного громадяни на справедливість, означити стратегічні етапи.

Тільки коли кожен громадянин держави відчуватиме себе творцем, співучасником будівництва і розвою своєї держави, він житиме в Громадянській республіці.

За словами організаторів заходу, обговорення теми Громадянської республіки в Товаристві «Знання» триватиме.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України.

18.01.2017 р.