ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою президії правління Товариства «Знання» України
від 5 квітня 2013 року,
протокол № 01/13


РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ ПРЕЗИДІЇ ПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ

 

Член президії, відповідальний за напрямок діяльності

Напрям       діяльності

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович, президент Товариства «Знання» України, президент  НАПН України, академік НАН України

-   Здійснює загальне керівництво колегіальними органами управління Товариства «Знання» України, головування на пленумах правління, засіданнях президії правління…

-   Представляє Товариство «Знання» України в органах державної влади і громадських організаціях

    як в Україні, так і за її межами.

-   Сприяє контактам офіційних представників Товариства з НАН України, галузевими академіями наук України, міністерствами та відомствами.

-   В разі необхідності, попередньо погоджує рішення керівника апарату правління, що відносяться до компетенції колегіального органу, в період між засіданнями президії правління Товариства з подальшим затвердженням даного рішення в установленому порядку.

-   Здійснює загальний контроль за роботою апарату правління Товариства.

-   Погоджує проекти порядку денного пленумів правління і засідань президії правління Товариства.

 -   Погоджує концептуальні засади діяльності структурних підрозділів Товариства і проекти відповідних рішень колегіальних органів управління.

-   Розробка концепції розвитку громадського науково-просвітницького руху в країні та комплексу заходів щодо його державної підтримки.

 -   Сприяє зв'язкам Товариства з Національною академією педагогічних наук України, її підприємствами та установами.

ГУБЕРСЬКИЙ

Леонід Васильович, віце-президент Товариства «Знання» України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  академік НАН України і академік НАПН України, Герой України

 -   Сприяння в розробці програми спільних науково-просвітницьких заходів Ради ректорів України й правління Товариства «Знання» України.

-   Створення на базі вищих навчальних закладів осередків Товариства «Знання» України, науково-інформаційних методичних центрів, університетів третього віку.

-   Сприяння в одержанні грантів щодо популяризації досягнень гуманітарних наук.

-   Розробка концепції розвитку громадського науково-просвітницького руху в країні та комплексу заходів щодо  його державної підтримки.

КУШЕРЕЦЬ

Василь Іванович, віце-президент Товариства «Знання» України, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 -   Перспективне планування діяльності Товариства «Знання» України.

 -   Керівництво апаратом правління Товариства згідно зі Статутом Товариства і Положенням про апарат правління Товариства.

-   Організаційно-технічне, правове і фінансово-господарське забезпечення виконання рішень з’їздів, пленумів правління та президії правління Товариства.

-   Делегує частини своїх повноважень штатним керівним працівникам апарату правління Товариства і видає відповідні накази та довіреності.

-   Контролює діяльність базових організацій Товариства.

-   Спрямовує роботу науково-просвітницьких центрів правління Товариства.

-   Розробка концепції  організаційно-методичної та технологічної модернізації науково-просвітницького руху в Україні.

 -   Сприяння розвитку науково-просвітницького руху в Україні. Подальша розробка і впровадження концепції розвитку освітнього напрямку в діяльності Товариства «Знання».

ОНИЩЕНКО

Олексій Семенович,  віце-президент Товариства «Знання» України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, академік НАН України

 -   Сприяє зв’язкам офіційних представників Товариства з установами і підприємствами, що знаходяться в віданні Відділення історії, філософії та права НАН України.

 -   Заснування і науковий супровід постійно діючого лекторію з актуальних сучасних філософських питань.

ГЛУШКО

Валентин Андрійович, перший заступник голови правління Товариства "Знання" України, відмінник освіти України

-   Згідно з посадовими обов’язками, за дорученням голови правління виконує частину його повноважень щодо організаційно-технічного, правового і фінансово-господарського забезпечення виконання рішень з’їздів, пленумів правління та президії правління Товариства.

 -   Практичне сприяння розвитку повноцінної діяльності в інтересах Товариства знаннівських структур в мм.: Севастополь, Миколаїв, Рівне, Черкаси, Херсон, Донецьк.

-   Відповідає за зміцнення і повноцінну віддачу матеріальної бази Товариства.

 -   Створення і забезпечення наукового супроводу постійно діючого лекторію з актуальних питань фундаментальних наук.

-   Здійснює технологічне забезпечення участі Товариства в Інтернет-мережах.

ВАСИЛАШКО

Василь Федорович, учений секретар правління Товариства «Знання» України, заслужений журналіст України

 -   Організаційно-документальне забезпечення роботи колегіальних органів Товариства згідно з посадовими обов’язками штатного працівника апарату правління Товариства.

 -  В межах компетенції веде листування і представляє правління Товариства в установах і громадських організаціях України.

-   Забезпечує зв'язки Товариства із засобами масової інформації, Національною спілкою письменників України і Національною спілкою журналістів України, Товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

-   Здійснює координацію науково-просвітницької роботи з творчими спілками, музеями, бібліотеками, театрами, школами іншими центрами культури.

-   Відповідає за налагодження співробітництва з державними телерадіокомпаніями (УТР, «Культура»), Національною радіокомпанією України.               

-   Загальне спрямування діяльності редакції порталу Товариства «Знання» України.

ЄСИПЕНКО

Дмитро Миколайович, заступник голови правління Товариства «Знання» України на громадських засадах, кандидат філософських наук, заслужений працівник культури України

 -   Представляє президію правління Товариства в роботі редакційних колегій періодичних видань Товариства, включаючи діяльність інтернет-редакцій правління і базових організацій.

-   В якості представника президії правління Товариства надає консультативну і методичну допомогу базовим організаціям Чернігівщини.

-   Координація проектів по формуванню політики в сфері організації науково-просвітницької діяльності, зокрема серед туристів.

-   Контролює питання поліпшення діяльності засобів масової інформації, які фінансуються Товариством «Знання» України.

-   Розробка проблем методики масових форм поширення наукових знань; узагальнення і поширення кращого досвіду науково-просвітницької роботи.

МОРОЗ

Анатолій Степанович, заступник голови правління Товариства «Знання» України на громадських засадах, начальник юридичної служби правління Товариства

 -   Здійснює правову експертизу проектів документів  та документів  Товариства і підвідомчих йому господарських структур, відповідність їхньої діяльності чинному законодавству.

-   Забезпечує захист інтересів Товариства в правоохоронних і судових органах України.

  -   -   Як заступник голови правління на громадських засадах, за дорученням голови правління виконує частину його повноважень, щодоорганізаційно-правового забезпечення виконання рішень з’їздів, пленумів правління та президії правління Товариства.

 -   Відповідає за приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону «Про громадські об’єднання».

АНДРУЩЕНКО

Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук.

-   Сприяння Товариству в розвитку й популяризації знань з педагогіки і освіти.

-   Координує діяльність у сфері педагогічного просвітництва.

-   Створення народних педагогічних університетів, курсів державної української мови, забезпечення їх науково-методичною тематикою та літературою.

ВЕДЄРНІКОВ

Юрій Анатолійович, ректор Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, доцент

-   Відповідає за створення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації активістів лекторів Товариства і створення шкіл молодого лектора.

-   Відповідає за створення осередків Товариства у структурних підрозділах Університету сучасних знань.

-   Організація роботи народних університетів юридичного спрямування.

ГРИЩЕНКО

Іван Михайлович, ректор Київського національного університету технологій і дизайну, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України

-   Сприяє розвитку й популяризації знань з питань технологій і дизайну у науково-просвітницькій роботі Товариства.

 -   Сприяє у створенні і діяльності народних університетів економічного розвитку, курсів підготовки і перекваліфікації кадрів з економічних питань.

-   Сприяє розвитку і діяльності Полтавської обласної організації Товариства.

ЗАБАВА

Ніна Миколаївна, голова правління Запорізької обласної організації Товариства «Знання» України

-   Питання розвитку системних форм науково-просвітницької роботи організацій Товариства на регіональному рівні.

-   Сприяння правлінню Товариства «Знання» України у створенні та налагодженні діяльності Дніпропетровської обласної організації Товариства.

-   Розробка концепції співробітництва Товариства з органами місцевого самоврядування.

КУРИЛО

Віталій Семенович,голова ради Луганської обласної організації Товариства «Знання» України, ректор Луганського національного педагогічного університету, академік НАПН України

-   Розробка концепції щодо участі Товариства у створенні і забезпеченні діяльності Університетів третього віку.

КУРКО

Ярослав Степанович, голова правління Чернівецької обласної організації Товариства, кандидат історичних наук, доцент

 -   Питання розвитку системних форм науково-просвітницької роботи організацій   Товариства на регіональному рівні.

-   Сприяння правлінню Товариства «Знання» України у створенні та налагодженні діяльності Одеської обласної організації Товариства.

-   Розробка концепції співробітництва Товариства з органами місцевого самоврядування.

ЛЕБІДЬ

Вікторія Іванівна, головний бухгалтер правління Товариства «Знання» України 

-   Від імені правління Товариства контролює обліково-звітну фінансову роботу        базових організацій Товариства.

-   Контролює, відповідає за фінансову безпеку Товариства.

-   Готує фінансову звітність апарату правління Товариства щодо грошових надходжень і витрат Товариства.

-   Питання поліпшення діяльності Житомирської обласної організації Товариства.

МАМУТОВ

Валентин Карлович, голова ради Донецької обласної організації Товариства, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академік НАН України

 -   Репрезентація інтересів Товариства «Знання» України в органах законодавчої влади.

-   Сприяє зв’язкам офіційних представників Товариства з Донецьким науковим центром НАН України.

 -   Надає консультативно-аналітичну допомогу в питаннях економіко-правової діяльності Товариства.

МІЩЕНКО

Володимир Іванович, директор Центру наукових досліджень Національного банку України, доктор економічних наук

-   Сприяє розвитку науково-просвітницької діяльності Товариства фінансово-економічного спрямування.

-   Сприяння створенню і розвитку при правлінні Товариства народного університету та курсів з питань фінансової діяльності.

МОРОЗОВ

Анатолій Георгійович, голова Ради Черкаської обласної

організації Товариства «Знання» України, доктор історичних наук, професор

-   Сприяє розвитку науково-просвітницької діяльності Товариства з історії України.

-   Організація культурно-просвітницького туризму щодо вивчення історії українського козацтва доби Богдана Хмельницького.

-   В межах корпоративних прав Черкаської обласної організації Товариства - контролює діяльність підприємства «Центр знань».

ПОНОМАРЕНКО

Анатолій Сергійович, голова правління Миколаївської обласної організації Товариства «Знання» України

-   Сприяє розвитку наукового туризму в Миколаївській області.

-   Як представник президії правління Товариства надає консультативну і методичну допомогу базовим організаціям Товариства Херсонської і Кіровоградської областей.

-   Забезпечення взаємодії обласної організації Товариства «Знання» України з органами місцевого самоврядування по розвитку науково-просвітницької діяльності за місцем проживання.

ПОПЕЛЬНУХ

Таїсія Олексіївна, перший заступник голови правління Харківської обласної організації Товариства «Знання» України

 -   Питання розвитку системних форм науково-просвітницької роботи організацій Товариства.

-   Забезпечення взаємодії лекторського активу з керівниками виконавчої місцевої влади.

-   Сприяння правлінню Товариства «Знання» України у створенні та налагодженні діяльності Сумської обласної організації Товариства.

 -   Розробка концепції співробітництва Товариства з органами місцевого самоврядування.

-   Забезпечення взаємодії обласної організації Товариства «Знання» України з органами місцевого самоврядування по розвитку науково-просвітницької діяльності за місцем проживання.

ТЕКЛЮК

Василь Олексійович, голова Ради Вінницької обласної організації Товариства «Знання» України, заслужений працівник культури України

-   Як представник  президії правління Товариства надає консультативну і методичну       допомогу базовим організаціям Волинської та Хмельницької областей.

 -   Створення концепції щодо налагодження плідної співпраці організацій Товариства з облдержадміністраціями.

-   Забезпечення взаємодії організації Товариства «Знання» України з органами місцевого самоврядування щодо розвитку науково-просвітницької діяльності за місцем проживання.

-   Розробка концепції щодо вдосконалення діяльності базових організацій Товариства відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян».

ФІЛІППОВА

Ірина Вікторівна, директор Донецького планетарію

-   Надає консультативно-методичну допомогу в модернізації планетаріїв Товариства, пов’язану з необхідністю впровадження сучасних цифрових технологій у відео-супровід лекцій про Всесвіт.

ХАРЛАН

Анатолій Андронович, директор інформаційно-видавничого центру при правлінні Товариства «Знання» України, директор підприємства «Видавництво «Знання» України»

-   Вироблення пропозицій щодо посиленню науково-просвітницької складової у видавничій діяльності Товариства.

 -   Забезпечення випуску методичних матеріалів науково-просвітницької спрямованості.

-   Надає консультативно-методичну допомогу базовим організаціям Товариства в питаннях видавничої діяльності і розповсюдження друкованої продукції.

ЧУРЮМОВ

Клим Іванович, директор науково-просвітницького центру «Київський планетарій», доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України

-   Розробка концепції, вдосконалення діяльності Планетаріїв Товариства,

    узагальнення досвіду їхньої роботи.

-   Підвищення кваліфікації  лекторів планетаріїв Товариства.

 -   Консультує лекторів, що працюють у планетаріях Товариства щодо світових і вітчизняних досягнень в астрономії.

-   Здійснює наукову експертизу лекцій у планетаріях Товариства.