03150 м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 57/3
тел. 287-20-10
факс 226-26-48
Директор Мартинюк А. Г.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лекційне забезпечення відродження духовності українського народу, розвиток і функціонування української державної мови, утвердження України як нової демократичної країни. Здійснюється масштабна програма "Українознавство" серед освітян, держслужбовців, військовиків та правоохоронців. Нині розгорнулася підготовка до створення мережі народних університетів українознавства за місцем роботи та проживання громадян.

Науково-просвітницький Центр "Українознавство" (директор - А.Г. МАРТИНЮК) створено рішенням президії правління Товариства "Знання" України 1 лютого 1996 р. як структурний підрозділ Товариства для проведення лекційної роботи, насамперед, в системі післядипломної та неперервної освіти дорослих з українознавчої тематики.
Діяльність Центру "Українознавство" спрямована на лекційне забезпечення розбудови нашої держави на українознавчих засадах, національне відродження України, повернення українського народу до своїх споконвічних коренів і традицій, які протягом тисячоліть формували його ментальність, національну самосвідомість та громадянські чесноти, а також виховання у фахівців з різних галузей знань державницького мислення, підвищення загальноосвітньої підготовки та політичної культури громадян України.
Центром "Українознавство" Товариства за останні роки накопичено досвід лекційної науково-просвітницької роботи з українознавчої тематики. Лекційно-просвітницька робота Центру будувалась у повній відповідності з положеннями указів Президента України від 3 березня 2001 р. "Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення", від 16 травня 2001 р. "Про заходи щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій", а також на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2000 р. N1004 "Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку науково-просвітницької діяльності громадських організацій на період до 2004 р."
Центр "Українознавство" взяв участь у розробці державної комплексної програми "Українська мова" та її практичній реалізації на період до 2002 р., а також впровадженні державної мови в Збройних Силах України та інших військових формуваннях України.
В основу роботи Центру покладена концепція українознавства, запропонована широко відомою в Україні та світі науковою українознавчою школою на чолі з професором П.П.Кононенком, спрямована на бачення України і українства як органічної, нерозривної цілісності. Лекції присвячені її розкриттю від найдавніших часів до сьогодення. Отже, в різні історичні часи українська національна ідея виступала у відповідних їм формах, а саме: родоплемінна - протонаціональна - національно-державна визвольна та націотворча державно-політична.
Виходячи з цього, Центром було розроблено інтегративний курс лекцій підготовки національних кадрів з українознавства обсягом 60 годин, до читання якого залучені провідні вчені-українознавці країни: П.П. Кононенко, В.І. Сергійчук, Л.Л. Залізняк, Ю.А. Мицик, В.Ф. Солдатенко, Я.С. Калакура, В.В.Яременко, Г.А.Скрипник, Д.О.Горбачов та ін. На основі названого курсу лекцій була розроблена програма двотижневих курсів з українознавства, розрахована на 90 годин. В травні 1997 р. Центром отримано державну ліцензію на курси підвищення кваліфікації національних кадрів з українознавства Міністерства освіти і науки України.
Центром "Українознавство" за спонсорської підтримки Координаційного комітету допомоги Україні (голова - В. Воловодюк), з червня 1997 р. по лютий 2003 р., зокрема, проведено двотижневі курси з українознавства в мм. Чернігові, Севастополі, Харкові (двічі), Києві (чотири рази), Херсоні, Луганську, Полтаві, Донецьку, Одесі, Сумах, Білій Церкві Київської обл., Дніпропетровську, Миколаєві, Запоріжжі, Кіровограді, Львові, Мукачеві Закарпатської обл., на яких підготовлено майже 2 тис. вчителів історії, української мови і літератури загальноосвітніх середніх шкіл, а також офіцерів-вихователів Збройних Сил України й інших військових відомств України з видачею їм свідоцтв державного зразка про підвищення кваліфікації в галузі українознавства та бібліотек українознавця безкоштовно.
Забезпечується робота Всеукраїнського постійно діючого лекторію з українознавства, який вже відвідало понад 70 тис. військовиків в мм. Києві, Севастополі, Сімферополі, Євпаторії - Новоозерному, Дніпропетровську, Новомосковську (Дніпр. обл.) та Кривому Розі.
Розгорнута робота Всеукраїнського постійно діючого відеолекторію "Невідома Україна", що включає в себе 80 короткометражних відеофільмів виробництва Національної кінематеки України "Київнаукфільм", розрахованих на 21 годину відеопоказу, які демонструються в освітніх установах, школах, будинках офіцерів, військових частинах. Цей відеолекторій працює на стаціонарній основі в мм. Києві, Севастополі, Харкові, Донецьку, Одесі, Сумах.
До шкільних та армійських бібліотек передано понад 32 тис. українських книг безкоштовно. Налагоджено систематичний випуск книг, брошур та науково-методичних розробок на допомогу лектору, викладачу, вихователю з українознавчої тематики.
Об'ємне цілісне знання про Україну українську подається через розкриття семи суттєвих, корінних ознак української національної ідеї в часі і просторі, а саме: українська ідея: етнос - природа, екологія - мова - культура - історія - нація - держава - громадянське суспільство - українська просвіта у їх внутрішньому взаємозв'язку, діалектичних взаємопереходах та взаєморозвитку. Подано також глибоко диференційоване (структуроване) об'ємне цілісне знання про кожний із названих концептуальних центрів (сутнісних ознак української ідеї).
Такий підхід до лекційно-просвітницької роботи сприяв пізнанню учасниками просвітницьких заходів менталітету українського народу, розумінню ними його долі та історичної місії. Особлива увага при цьому приділялась поверненню громадян до глибинного українства шляхом вивільнення їх свідомості від наслідків зросійщення і маргіналізму, комплексу меншовартості, тоталітарного мислення та споживацької психології.
Всього з червня 1997 р. по даний час для освітян, військовиків та державних службовців на двотижневих курсах українознавства, Всеукраїнському лекторії з українознавства для військовиків прочитано понад 2 тис. лекцій з українознавчої тематики; у відеолекторії "Невідома Україна" здійснено відеопокази тривалістю 1,6 тис. год. проведено 17 семінарів-практикумів з українознавства, 15 прес-конференцій для журналістів; на належному рівні проведено дні інформування з українознавчої тематики в мм. Кагарлику, Борисполі, Обухові, Трибуна вченого на базі Київського планетарію.
Підготовлено до друку й видано у звітному періоді у видавництві "Знання України" понад 2 тис. брошур на допомогу лектору (шість найменувань) з нагальної історико-українознавчої тематики і передано учасникам просвітницьких заходів безкоштовно.
Отримано кілька десятків подяк-відгуків від управлінь освіти і науки облдержадміністрацій та військових гарнізонів, де проводились просвітницькі заходи, Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України, відповідних управлінь інших військових відомств України та учасників заходів на адресу їх організаторів; проведено анкетування 1,6 тис. випускників курсів з українознавства, яке показало високу ефективність проведеної лекційно-просвітницької роботи з українознавства; підготовлено понад 20 статей за підсумками проведених просвітницьких заходів, які опубліковані в центральній і місцевій пресі, частина з них - в американському часописі "Свобода".
Нині Центром "Українознавство" Товариства започатковано створення і розгортання розгалуженої мережі народних університетів українознавства в Україні та за її межами, а також організаційне, науково-методичне та програмне забезпечення їх роботи, що дозволяє підняти роботу Центру на якісно новий рівень.
Питання про створення народних університетів українознавства як навчально-просвітницьких закладів Товариства розглянуто президією правління 26 грудня 2003 р. Президією затверджена Типова програма народного університету українознавства (подається на сайті Товариства в розділі "Новини"). Утворена також Координаційна рада народних університетів українознавства при правлінні Товариства і затверджено її керівництво у складі: голова - П.П. Кононенко, директор НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України, доктор філологічних наук, професор, заступник голови - К.М. Ситник, академік НАН України, почесний директор Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, народний депутат України (за згодою), відповідальний секретар - А.Г. Мартинюк, директор НП Центру "Українознавство" Товариства "Знання" України.
Зазначені матеріали направлені в обласні, міські і районні організації Товариства, опубліковані в журналі "Українознавство" та газеті "Освіта". Центром "Українознавство" Товариства спільно з Київською обласною державною адміністрацією започаткована робота Бородянського і Кагарлицького районних та Бориспільського міського народних університетів українознавства. Найближчим часом ця лекційно-прсовітницька робота буде поширена на інші області України та за її межі.