03150 м. Київ-150, вул. Велика Васильківська, 57/3
Директор Степаненко М.І.

Науково-просвітницький центр „Відродження" (далі - Центр) є структурним підрозділом при правлінні Товариства „Знання" України, що діє на засадах розбудови України як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної і правової держави, відродження української, за своєю суттю – козацької нації, прогресивних українських звичаїв і традицій, української національної ідеї в її козацькому варіанті, захист політичних, економічних, культурних та історичних здобутків українського народу, забезпечення його духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного здоров'я, відродження, утвердження і розвиток української мови і культури.